عملکرد گروه پژوهشی آموزش و اشتغال زنان دانشگاه در سال 1395

گروه پژوهشی آموزش و اشتغال زنان دانشگاه در سال 1395 در عرصه های مختلف فعالیت داشته است:

الف. برگزاری همایش:

-         همایش " نقش عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در خشونتهای خانوادگی" در تاریخ  30-1- 1395 با همکاری معاونت فرهنگی دانشگاه، گروه آموزشی جامعه شناسی و انجمن علمی دانشجویان رشته جامعه شناسی

 

-         همایش " کودکان کار"‌ در تاریخ 27-2-1395 با همکاری معاونت فرهنگی دانشگاه، سازمان مردم نهاد "بچه های سیاره زمین" از بابل، گروه های آموزشی اقتصاد، جامعه شناسی و حقوق و دانشجویان رشته های اقتصاد، جامعه شناسی و حقوق (در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری)

 

-         همایش " راهکارهای مقابله با گسترش اعتیاد در میان دختران و پسران"‌ در تاریخ 15-9-1395، با همکاری معاونت فرهنگی دانشگاه، انجمن معتادان گمنام، انجمن خانواده های معتادین (نارونان)، گروه آموزشی جامعه شناسی و دانشجویان دوره کارشناسی جامعه شناسی

 

-         همایش " چالش ها و فرصت های زنان کارآفرین در استان مازندران"‌ در تاریخ 30-9-1395، با همکاری معاونت فرهنگی دانشگاه، فرمانداری و اداره ی تعاون، کار و رفاه اجتماعی بابلسر، مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه، سازمان مردم نهاد خانواده های معتادان،  گروه آموزشی اقتصاد، و دانشجویان رشته ی اقتصاد و جامعه شناسی  

-         همایش " چگونگی گذران اوقات فراغت در میان دختران و پسران دانشجو"‌ در تاریخ 3-12-1395.  با همکاری معاونت فرهنگی دانشگاه، مرکز مشاوره دانشگاه، گروه آموزشی علوم اجتماعی، دانشجویان رشته های اقتصاد و جامعه شناسی در مقاطع کارشناسی و دکتری.  این همایش در پی انجام مرحله ی مقدماتی  طرح تحقیقاتی مصوب گروه برگزار گردید. در اولین مرحله با تکمیل پرسشنامه­ی مقدماتی و جمع آوری داده های اولیه از 51 نفر از دانشجویان، نتایج در همایش ارائه گردید.

همکاری در برگزاری همایش " نقش حمایت های اجتماعی در پیشگیری از اعتیاد"  به همراه استانداری مازندران، فرمانداری بابلسر، انجمن معتادان گمنام، انجمن مردم نهاد خانواده های معتادان (نارونان) و سازمان مردم نهاد "موسسه نسیم بهاری؛ پیشگیری از اعتیاد"  بابلسر در تاریخ 4-12-1395 در محل مرکز ارشاد بابلسر؛ با سخنرانی دکتر غفاری از گروه آموزشی روانشناسی دانشگاه مازندران.  

 

ب. برگزاری جلسات

1-    جلسه اعضای گروه:

در سال 1395 جلسات گروه بطور متوسط یک بار در ماه تشکیل شده و حدودا هفت صورت جلسات نیز برای معاونت پژوهشی ارسال گردیده است.   

2-    جلسه مدیر گروه با دانشجویان:

در پی دعوت گروه از دانشجویان جهت همکاری با گروه، حدود 30 نفر از دانشجویان علاقمند همکاری با گروه را آغاز کرده اند. برای تسهیل ارتباط کانال تلگراف با عنوان "مطالعات زنان دانشگاه مازندران" ایجاد شده است . جلسه با دانشجویان علاقمند و همکار در طول ترم هفته­ ای یک بار تشکیل می شود. دانشجویان در زمینه های زیر با گروه همکاری دارند:

-         کمک به هماهنگی در برگزاری همایش ها

-         انجام کارهای اجرایی همایش ها

-         همکاری به عنوان مجری همایش

-         ارائه سخنرانی و تهیه کلیپ برای همایش هایی که توسط گروه  برگزارمی شود.

-         جمع آوری پرسشنامه (در طرح تحقیق اوقات فراغت)

-         ارایه پیشنهاد جهت پژوهش

-         فعالیت برای جلب مشارکت دیگر دانشجویان

-         تهیه مطلب برای نشریه دیواری گروه...

 

 

ج. همکاری با سایر سازمانها:

1. همکاری با سازمانهای مردم نهاد:

- همکاری با انجمن معتادان گمنام جهت انتقال تجارب این گروه به دانشجویان که به طور بالقوه با خطر اعتیاد مواجهند.  در این رابطه تفاهم نامه ای برای همکاری بیشتر بین گروه پژوهشی آموزش و اشتغال زنان و انجمن معتادان گمنام به امضا رسیده است.

دفتر مطالعات زنان در هماهنگی برای برگزاری همایش های مقابله با گسترش اعتیاد در میان جوانان در مراکز آموزش عالی تنکابن ، فریدونکنار ومحمودآباد در سال 1395 با انجمن معتادان گمنام همکاری داشته است.

- برگزاری دو جلسه با حضور اعضای انجمن نارانان ( اعضای خانواده های معتادین) و امور بانوان فرمانداری بابلسر، و دعوت از اعضای این انجمن جهت شرکت در نشست زنان کارآفرین استان مازندران در دانشگاه

 

2. همکاری با سازمانهای دولتی:

- تلاش برای برقراری ارتباط با معاونت امور زن و خانواده ریاست جمهوری برای دریافت کمک مالی جهت انجام طرح پژوهشی  با موضوع "آسیب های اجتماعی ناشی از عدم اشتغال زنان" که تا کنون نهایی نشده است.

- تهیه طرح پزوهشی با موضوع علل گسترش اعتیاد در میان دختران دانشجو به پیشنهاد استانداری مازندران؛ هنوز توافق برای تامین مالی انجام طرح نهایی نشده است.

- همکاری با دفتر زنان فرمانداری بابلسر که نتیجه آن نیز همکاری فرمانداری در همایش "چالش ها و فرصت های زنان کارآفرین در استان مازندران"، و برگزاری همایش اعتیاد در سالن ارشاد شهربابلسر بوده است.

- همکاری با اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بابلسر که نتیجه آن همکاری و حضور آنان در برگزاری همایش چالش ها و فرصت های زنان کارآفرین در استان مازندران بوده است.

د. امور جاری گروه:

- تهیه و تدوین اساسنامه

- پذیرش اعضای جدید

- دریافت مجوز سایت مستقل برای گروه و تلاش برای آماده سازی آن

- تهیه لوگو برای گروه

- برگزاری اردوی علمی فرهنگی برای بانوان اعضای هیات علمی دانشگاه در تابستان

- بازدید همکاران گروه از بند زنان زندان بابل

 

  برنامه های گروه در سال 1396 :

-         انجام مرحله ی دوم طرح پژوهشی اوقات فراغت دانشجویان و ارائه­ی  نتایج بدست آمده از طریق برگزاری همایش

-         تلاش برای انجام طرح پژوهشی اوقات فراغت جوانان در چند دانشگاه کشور با همکاری کمیته­ی راهبردی وزارت کشور،

-         برگزاری نشستهای دانشجویی برای آگاهی بیشتر از چالش هایی که دانشجویان در دوران تحصیل با آن ها مواجهند و جلب مشارکت هرچه بیشتر جوانان دانشجو برای یافتن راهکارهای مقابله با این چالش­ها

-         بازدید از کمپ ترک اعتیاد زنان در امیرکلا

-         برگزاری اردویعلمی فرهنگی برای بانوان اعضای هیات علمی دانشگاه در اردیبهشت 1396